Materiały do spotkań formacyjnych i zbórek LSO
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zostało zatwierdzone przez KEP w 2008 r. Dokument ten skazuje kierunek formacji jak i strukturę Służby Liturgicznej. Warto się zapoznać z treścią Dyrektorium i podjąć próbę wprowadzania w życie wskazań duszpa