Podręczniki i materiały formacyjne

"Główny ciężar formacji służby liturgicznej spoczywa na parafii. W tej wspólnocie odbywa się większość spotkań formacyjnych. Tu wszyscy dojrzewają do właściwego rozumienia i spełniania powierzonych im zadań. Należy dążyć do tego, aby we wspólnotach parafialnych powstawało coraz więcej grup dziecięcych, młodzieżowych, a także złożonych z ludzi dorosłych (mężczyzn i kobiet), które podejmują cząstkę odpowiedzialności za kształt liturgii, jej piękno i sprawowanie zgodne z dokumentami Kościoła." (Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, p. 164-165)

Zachęcamy duszpasterzy i opiekunów LSO w parafiach do zapozania się z pomocami duszpasterskimi, ktróe można wykorzystać podczas spotkań formacyjnych jak i w przygotowaniu asysty liturgicznej.

1. Dyrektorium Duszpasterstwa Słuzby Liturgicznej ->pobierz<

2. Program formacyjny służby liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ - 2013 r. -> pobierz<

3. Nowe wydania podręczników i notatników uczestnika do pracy formacyjnej (dostępne w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie):

źródło:https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/k/test-271.html

Podręcznik. Misja Prorocka SŁOWO oraz Notatnik uczestnika. Misja prorocka SŁOWO    (NOWOŚĆ)
  

„Misja Prorocka – Słowo” to cykl spotkań należący do formacji diakonijnej. Materiały są przeznaczone dla wszystkich członków służby liturgicznej, a w szczególny sposób dla starszych ministrantów lektorów i ceremoniarzy.

 

Podręcznik. Pierwsza Komunia i początek służby oraz Zeszyt uczestnika. Pierwsza Komunia i początek służby
 
 

Podręcznik dla prowadzących spotkania w dziecięcych grupach formacyjnych kandydatów i kandydatek przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Podręcznik podzielony jest na trzy części: Przyjdź i zobacz – gdzie dzieci odkrywają znaczenie właściwego zachowania się w kościele. Drugi etap rocznej pracy: Ucz się uczestniczyć w Eucharystii – jest to całościowy proces wprowadzania dziecka w dojrzałe przeżywanie Mszy Świętej. Końcowa część tego etapu formacji ma charakter przygotowania do pierwszej spowiedzi, oraz dobrego pełnienia funkcji liturgicznych, które dzieci podejmują w czasie swojej pierwszej w pełni przeżywanej Eucharystii. Etap trzeci – Służ Temu, który przyszedł do ciebie, pomaga dzieciom odpowiednio przeżywać czas Białego Tygodnia. Jest to także okres, w którym dzieci przeżywają swój pierwszy piątek miesiąca, procesję Bożego Ciała i spotkania w swoim zespole liturgicznym. Ten okres formacji kończy się błogosławieństwem i włącza dzieci do grona członków służby liturgicznej. Po nim następują dalsze etapy formacji.

 

Podręcznik. Moja służba cz. 1 oraz  Zeszyt uczestnika. Moja służba cz. 1
        

Rekolekcje „Moja służba – I stopień” są skierowane do dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. "Proponowane tu rekolekcje są częścią programu formacyjnego służby liturgicznej opracowywanego pod kierunkiem Podkomisji Episkopatu Polski ds. Służby Liturgicznej."

Podręcznik. Razem w Eucharystii cz. 2 oraz Zeszyt uczestnika. Razem w Eucharystii cz. 2
      
 

 

„Razem w Eucharystii – II stopień” to kolejna część rekolekcji z serii "Moja służba" skierowane do dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.