Program formacyjny

Służenie Chrystusowi we Mszy Świętej i innych celebracjach liturgicznych to wielki zaszczyt i łaska. Do tej służby są zaproszone dzieci, rozwija się ona w wieku młodzieńczym, a swoją dojrzałość osiąga wraz z odkryciem i przyjęciem życiowego powołania. Na taką drogę duchowego wzrostu wprowadza program formacyjny służby liturgicznej. Jest on jak ziarno wrzucane w glebę duszy chłopców i dziewcząt, a potem mężczyzn i kobiet. To ziarno słowa, które pomaga powtarzać za Maryją: „Oto Ja służebnica Pańska”.

Program formacji  służby liturgicznej w archidiecezji częstochowskiej jest adaptacją Krajowego Programu Formacyjnego Służby Liturgicznej (KDSL). 

Przedstawia się on w następujący sposób:

PROGRAM FORMACYJNY SŁUŻBY LITURGICZNEJ

„Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał” (1P 4,10)

 

FORMACJA KANDYDATÓW

Etap

Temat roku

Pomoce formacyjne

Jeden rok

Służba liturgiczna

0.1 – „Pierwsza Komunia i początek służby”

FORMACJA WPROWADZAJĄCA

Rok I

Zgromadzenie liturgiczne

1.1 – Rekolekcje: Moja służba st. I

1.2 – W ciągu roku: Razem w Eucharystii

Rok II

Procesje liturgiczne

2.1 – Rekolekcje: Moja służba st. II

2.2 – W ciągu roku: Razem w procesji

Rok III

Znaki liturgiczne

3.1 – Rekolekcje: Moja służba st. III

3.2 – W ciągu roku: Razem w służbie

FORMACJA POGŁĘBIAJĄCA

Rok I

Księgi liturgiczne

4.1 – Rekolekcje: Mój charyzmat st. I

4.2 – W ciągu roku: Księgi liturgiczne

Rok II

Rok liturgiczny

5.1 – Rekolekcje: Mój charyzmat st. II

5.2 – W ciągu roku: Rok liturgiczny

Rok III

Funkcje liturgiczne

6.1 – Rekolekcje: Mój charyzmat st. III

6.2 – W ciągu roku: Funkcje liturgiczne

6.3 – Kursy: lektora, akolity, psałterzysty

FORMACJA DIAKONIJNA

Rok I

Misja prorocka

7.1 – Rekolekcje: Moje powołanie st. I

7.2 - W ciągu roku: Słowo

Rok II

Misja kapłańska

8.1 – Rekolekcje: Moje powołanie st. II

8.2 - W ciągu roku: Ofiara

Rok III

Misja królewska

9.1 – Rekolekcje:

9.2 - W ciągu roku:

FORMACJA SPECJALISTYCZNA

Jeden rok

A. Kurs animatorów liturgicznych

Jeden rok

B. Kurs ceremoniarzy

Jeden rok

C. Kurs nadzwyczajny szafarzy Komunii św.

Trzy lata

D. Szkoła lektorów i akolitów

Wg ustaleń

E. Szkoła kantorów i organistów

Wg ustaleń

F. Szkoła zakrystianów

FORMACJA STAŁA

Pogłębienie duchowości liturgicznej

 

 

Źródło:
http://kdsl.pl/program-formacyjny/

POLECAMY, ZA ZGODĄ DUSZPASTERZA LSO DIEC. GLIWICKIEJ, KONSPEKTY SPOTKAŃ FORMACYJNYCH:
http://www.lso.gliwice.pl/index.php/formacja1